Hem Våra uppdrag Kontakt   
 
 
Våra uppdragsgivare
Sedan starten 1997 har vi genomfört över 450 installationer.
Några exempel på installationer som vi utfört är:


Vägverket Stockholm
- passersystem - brand- och inbrottslarm - datanät


Ljusdals kommun
- nytt brandlarm i Gymnasieskolan. - ramavtal elinstallationer


Posten
- passersystem - brand- och inbrottslarm - postkontoret, Sundsvall


Sundsvalls kommun
- passersystem - brand och inbrottslarm

 
 
 
Våra leverantörer

RCO passagesystem
Med R-CARD slipper man ifrån nycklar samtidigt som man endast släpper in de som är behöriga i lokalerna.
Cosmos brandlarm
Cosmos passar överallt där man önskar ett godkänt automatiskt brandlarm.
Galaxy inbrottslarm
Galaxy har s k multilarm funktion.